پروژه ها

 • مناقصه بانک ملت
 • مناقصه بانک ملی
 • مناقصه بانک سامان
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه کشور عراق
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه سازمان ثبت احوال کشور
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه بانک پارسیان
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه بانک تات
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه بانک کشاورزی
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه بانک صادرات
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه بانک قوامین
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه بانک انصار
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه بانک صادرات
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه بانک رفاه
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه بانک صنعت و معدن
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه سایت بانک مرکزی
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه مرکز پژوهش های کشور
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه نهاد ریاست جمهوری
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه وزارت امور خارجه
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه سازمان امور مالیاتی
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه جمعیت هلال احمر جکهوری اسلامی ایران
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه ایران مال
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه فرودگاه امام خمینی
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه هواپیمایی هما
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه هواپبمایی کاسپین
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه شهرداری تهران
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه شهرداری کرج
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه شرکت بیمه ایران
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه شرکت بیمه دانا
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه دانشگاه پیام نور
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه دانشگاه صنعتی مالک اشتر
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه دانشگاه شربف
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه دانشگاه تهران
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه دانشگاه امام صادق
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه دانشگاه آزاد جمهوری اسلامی ایران
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه وزارت آموزش و پرورش
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه قوه قضائیه
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه ایران خودرو
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه ساپکو
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه سایپا
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه بهمن
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه هپکو
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه مترو
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه شرکت ملی نفت ایران
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه شرکت ملی گاز
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه شرکت نیک کالا
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه چای گلستان
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه آب و فاضلاب استان تهران
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه برق منطقه ای تهران
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه شرکت رهنمون
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه جهاد کشاورزی
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه شرکت توانش
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه فروشگاه های زنجیره ای رفاه
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه فروشگاه های زنجیره ای شهروند
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه شرکت فناپ
 • پروژه تامین رکهای زیر ساخت و شبکه علوم و فنون لیزر
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های شرکت داده پردازی ایران
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های شرکت صفر و یک پرداز
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های شرکت اسکان داده ها
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های شرکت سرزمین خرید
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های مخابرات تهران
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه دیتا سنتر گاز مازندران
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های شرکت توان سرما
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های شرکت اسکیونک
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های شرکت آریا همراه سامانه
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های شرکت تتیس
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های شرکت پارس آنلاین
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های شرکت شاتل
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های شرکت آسیا تک
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های شرکت دات کام
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های خدمات انفورماتیک
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های همراه اول
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های توسعه مخابرات کشور
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های شرکت ارتباطات زیر ساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های پرسو الکترونیک
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های شرکت هوراند
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های شرکت دنیای نوین
 • تامین رکهای زیر ساخت و شبکه پروژه های شرکت همکاران سامانه های ارتباطی پارس