بلانک

ابعاد
برند
مدل
کد کالا
مشخصات
۱ UNITPS بلانک شیاردار با فرچه موئی۷۲۱۰۱
دارای شیار جهت عبور کابل شبکه تا ۸۰ رشته و هدایت کابل از جلو به داخل رک.
با فرچه مویی
۱ UNITPS بلانک شیاردار ۷۲۱۰۷دارای شیار جهت عبور کابل شبکه تا ۸۰ رشته و هدایت کابل از جلو به داخل رک
۱ UNITPS بلانک پنل۷۲۱۰۸محافظ فلزی صفحه پوشاننده فضای یونیت های خالی در جلو رک رک مونت
۲ UNITPS بلانک پنل۷۲۱۰۲محافظ فلزی صفحه پوشاننده فضای یونیت های خالی در جلو رک رک مونت
۳ UNITPS بلانک پنل۷۲۱۰۳محافظ فلزی صفحه پوشاننده فضای یونیت های خالی در جلو رک رک مونت
۴ UNITPS بلانک پنل۷۲۱۰۴محافظ فلزی صفحه پوشاننده فضای یونیت های خالی در جلو رک رک مونت
۵ UNITPS بلانک پنل۷۲۱۰۵محافظ فلزی صفحه پوشاننده فضای یونیت های خالی در جلو رک رک مونت
۶ UNITPS بلانک پنل۷۲۱۰۶محافظ فلزی صفحه پوشاننده فضای یونیت های خالی در جلو رک رک مونت
۱ UNITPSبلانک پنل فشاری طرح PSH۷۲۱۰۹بلانک پنل یک یونیت PVC سبک و مقاوم با قابلیت نصب بر روی تمام رک های استاندارد فشاری بدون نیاز به پیچ