بک پاور

برندنام کالاتوضیحات
PSبک پاوردارای ۸ عدد فیوز شیشه ای و نشان دهنده نئون به همراه کلید نئون دار در جلو باکس دارای ۸ پورت بک تو بک در پشت و سیم ارت مجهز به فیلتر حذف نویز از روی برق شهر RFI