جعبه فیوز

برندنام کالاکد کالاتوضیحات
PSجعبه فیوز مینیاتوری PDU AC
۷۱۵۰۱
با ورودی کابل برق شهر و خروجیهای ترمینال و تحت کنترل با ۶ فیوز AC
PSجعبه فیوز مینیاتوری PDU DC
۷۱۵۰۲
با ورودی ترمینال برای VDC مخابراتی و ترمینال های خروجی با کنترل ۶ عدد فیوز مینیاتوری در جلوی پنل PDU تعریف آمپر فیوز ها بر اساس سفارش مشتری