سنسور

ابعاد
برند
مدل
کد کالا
مشخصات
۱/۵ UNITPSسیستم سنسور هوشمند دیجیتال (کنترل کننده داخل رک) ۵ کاره حرارت و رطوبت و ولتاژ و دود و جریان AC۷۳۲۰۱
دارای نمایشگر دیجیتال و آلارم با قابلیت تنظیم: با دو حالت کنترل ◄ یک : کارکرد فن ها ◄ و دو: کنترل دما دارای سیستم نمایشگر دیجیتال کنترل کارکرد فن ها، هشدار با آلارم صوتی، قابلیت تنظیم درجه دما جهت کارکرد فن ها از صفر تا صد، ▲+رطوبت مجاز ۷۰% ▲+حد مجاز ولتاژ۲۴۰~۱۸۰ ▲+دارای چراغ قرمز چشمک زن/نمایش کلمهFireروی LED دارای قطع خروجی غیر مجاز
۱ UNITPSسیستم سنسور هوشمند دیجیتال (کنترل کننده داخل رک) تک کاره حرارتAC۷۳۲۰۲دارای نمایشگر دیجیتال و آلارم با قابلیت تنظیم: با دو حالت کنترل ◄ یک: کارکرد فن ها ◄ و دو : کنترل دما دارای سیستم نمایشگر دیجیتال کنترل کارکرد فن ها، هشدار با آلارم صوتی، قابلیت تنظیم درجه دما جهت کارکرد فن ها از صفر تا صد
۱/۵ UNITPSسیستم سنسور هوشمند دیجیتال (کنترل کننده داخل رک) دو کاره حرارت و رطوبتAC ۷۳۲۰۳دارای نمایشگر دیجیتال و آلارم با قابلیت تنظیم: با دو حالت کنترل ◄ یک: کارکرد فن ها ◄ و دو: کنترل دما دارای سیستم نمایشگر دیجیتال کنترل کارکرد فن ها، هشدار با آلارم صوتی، قابلیت تنظیم درجه دما جهت کارکرد فن ها از صفر تا صد، ▲+رطوبت مجاز ۷۰%
۱/۵ UNITPSسیستم سنسور هوشمند دیجیتال (کنترل کننده داخل رک) دو کاره حرارت و رطوبتیDC ۷۳۲۰۴دارای نمایشگر دیجیتال و آلارم با قابلیت تنظیم: با دو حالت کنترل ◄ یک: کارکرد فن ها ◄ و دو: کنترل دما دارای سیستم نمایشگر دیجیتال کنترل کارکرد فن ها،هشدار با آلارم صوتی، قابلیت تنظیم درجه دما جهت کارکرد فن ها از صفر تا صد، ▲+رطوبت مجاز ۷۰% ۴۸ ولت DC
۱/۵ UNITPSسیستم سنسور هوشمند دیجیتال (کنترل کننده داخل رک) سه کاره حرارت و رطوبت و ولتاژAC ۷۳۲۰۵دارای نمایشگر دیجیتال و آلارم با قابلیت تنظیم: با دو حالت کنترل ◄ یک: کارکرد فن ها ◄ و دو: کنترل دما دارای سیستم نمایشگر دیجیتال کنترل کارکرد فن ها، هشدار با آلارم صوتی ، قابلیت تنظیم درجه دما جهت کارکرد فن ها از صفر تا صد، ▲+رطوبت مجاز ۷۰% ▲+حد مجاز ولتاژ۲۴۰~۱۸۰
۱ UNITPSسیستم سنسور هوشمند دیجیتال (کنترل کننده داخل رک) چهار کاره حرارت و رطوبت و ولتاژ و دودAC ۷۳۲۰۶دارای نمایشگر دیجیتال و آلارم با قابلیت تنظیم: با دو حالت کنترل ◄ یک: کارکرد فن ها ◄ و دو: کنترل دما دارای سیستم نمایشگر دیجیتال کنترل کارکرد فن ها، هشدار با آلارم صوتی، قابلیت تنظیم درجه دما جهت کارکرد فن ها از صفر تا صد، ▲+رطوبت مجاز ۷۰% ▲+حد مجاز ولتاژ۲۴۰~۱۸۰ ▲+دارای چراغ قرمز چشمک زن/نمایش کلمهFireروی LED
۲ UNITPSبلانک پنل محافظ جان یا سیستم محافظ جان AC۷۳۲۰۷ با تحمل جریان ۲۵ آمپر دارای کلید حفاظتیRCD دارای یک عدد پریز خروجی دارای قابلیت قطع جریان با نشتی بیش از۳۰ میلی آمپردرداخل رک دارای ۲ متر کابل دو شاخه پرسی ارت دار