شبکه

برند نام کالاارتفاععمقعرض
PS۶U۳۳۴۵۵۶
HPA۶U۳۱۴۵۵۳
HPA
۶U۳۱۶۰۵۳
PS۹U۴۷۴۵۵۶
PS۹U۴۷۶۰۵۶
HPA
۹U۴۵۴۵۵۳
HPA
۹U۴۵۶۰۵۳
PS
۱۲U۶۰۶۰۶۰
HPA
۱۲U۵۸۶۰۵۳

توضیحات:

  • دارای یک فن
  • دارای پنل بازشو
  • دارای یک بسته پیچ و مهره
  • دارای پاور در تمامی رک ها
  • دارای یک جفت آداپتورعمودی
  • درب جلو فریم دار پلکسی با قفل سوئیچی چرخشی

بنا به درخواست خریدار:

  • رک های با علامت * دارای فن نیستند
  • قابلیت نصب تا دو فن روی رک های با عمق ۶۰
  • قابلیت نصب درب بصورت مشبک یا تمام فلزی
  • قابلیت نصب بازوئی نگهدارنده زیر رک جهت نصب بر روی دیوار