مخابراتی

کد کالا
برند
نام کالا
ارتفاع
عمق
عرض
۴۰۷۴۷PS۴۷U
۲۲۴
۱۱۰۷۵
۴۰۳۴۷PS۴۷U
۲۲۴۱۰۰۶۰دو طبقه
۴۰۶۴۷PS۴۷U۲۲۴۱۰۰۸۰چهار طبقه

توضیحات عرض ۷۵:

 • استاندارد ۱۹″
 • دارای یک فن
 • دارای پایه ثابت
 • دارای محفظه فیلتر کف
 • دارای سه جفت آداپتور عمودی
 • درب عقب مشبک دو لنگه دارای قفل ضامنی چرخشی
 • درب جلو مشبک دو لنگه دارای قفل ضامنی چرخشی
 • دارای دو جفت پنل در طرفین دارای قفل سوئیچی با ضامن فنری
 • دارای دریچه عبور کابل در کلاف ما بین بدنه و آداپتور ها با فرچه موئی

توضیحات عرض ۶۰ و ۸۰:

 • استاندارد ۱۹″
 • دارای یک فن
 • دارای پایه ثابت
 • دارای محفظه فیلتر کف
 • دارای دو جفت آداپتور عمودی در هر طبقه
 • درب عقب مشبک دو لنگه دارای قفل ضامنی چرخشی
 • درب جلو مشبک دو لنگه دارای قفل ضامنی چرخشی
 • دارای یک جفت پنل در طرفین دارای قفل سوئیچی با ضامن فنری
 • دارای دریچه عبور کابل در کلاف ما بین بدنه و آداپتور ها با فرچه موئی

بنا به درخواست خریدار:

 • امکان نصب چرخ
 • امکان نصب فن تا ۴ عدد