پایه رک ثابت

برند
نام کالاکد کالا
توضیحات
نمره ۱۰PSپایه ثابت قابل تنظیم۷۲۲۱۰پایه ثابت رک با تحمل وزن رک تا ۱۰۰۰ کیلوگرم با پیچ نمره ۱۰
نمره ۱۲PSپایه ثابت قابل تنظیم۷۲۲۱۲پایه ثابت رک با تحمل وزن رک تا ۱۰۰۰ کیلوگرم با پیچ نمره ۱۲
PSپایه بالانس بشقابی سوراخدار۷۲۲۱۳پایه ثابت رک سوراخداربا قابلیت نصب پایه به کف زمین
PSارشاسی زیر رک Outdoor-IP ۷۲۲۱۴ تولید تیراژ/شاسی زیررک IP- Outdoor جهت نصب رک برروی کف بتونی