IP42-44

برندنام کالاارتفاععمقعرض
PS
IP42-9U۴۷
۶۰
۶۰
برندنام کالاارتفاععمقعرض
PS
IP42-42۲۰۴۱۰۰۶۰
PSIP44-42۲۰۴۱۰۰۶۰

توضیحات IP42/44:

 • دارای پایه ثابت
 • دارای فیلتر هوا
 • استاندارد ۱۹″
 • دارای محفظه فیلتر
 • دارای آداپتور عمودی
 • دارای گواهی اعتبار و تست
 • قابلیت عبور کابل از کف و زیر رک
 • درب جلو فریم شیشه با قفل ضامنی چرخشی
 • درب عقب تمام فلزی با قفل ضامنی چرخشی
 • قابلیت نصب هوک جهت حمل و نقل آسان در سقف رک
 • قابلیت بالا در جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و آب از طریق درب جلو ، سقف ، پنل های کناری ، و درب

بنا به درخواست خریدار:

 • قابلیت تولید با جایگاه فن خاص
 • قابلیت نصب فن بر اساس درخواست جایگاه فن
 • قابلیت نصب شاسی زیر رک جهت ثابت کردن بر کف و ایجاد فاصله از کف

توضیحات IP42-9U:

 • استاندارد ۱۹″
 • دارای آداپتور عمودی
 • دارای گواهی اعتبار و تست
 • قابلیت عبور کابل از کف و زیر رک
 • درب جلو فریم شیشه با قفل ضامنی چرخشی
 • درب عقب تمام فلزی با قفل ضامنی چرخشی
 • قابلیت نصب هوک جهت حمل و نقل آسان در سقف رک
 • قابلیت بالا در جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و آب از طریق درب جلو ، سقف ، پنل های کناری ، و درب پشت