تاریخ ما

گروه صنعتی پـایـا در سال ۱۳۷۰ به هـمـت کـادری متخصص و با بهره گیری از امـکـانـات تـحـقـیـقـاتـی پـیـشـرفـتـه بـــا هدف تولید محصولی برتر فعالیت خود را در زمینه تولید UPS آغاز نمود که  مشارکت در پروژه‌های ملی چون ارتقا و یکپارچه سازی سیستم بانکی کل کشور، طرح ملّی مراکز دیتا سنتر و توسعه زیـــرساخت مخابرات کل کشور، طـــرح توسعۀ دیجیتال صدا و سیمای مــــلی و صدهـــا پــــروژۀ صنعتـــی و اقتصادی دیگر را در کارنامه خود ثبت نمود پروژه های ملی مکانیزه کـــردن سازمــان ثــــبت و احوال کشور ، بــــانـک کــشاوزی و سازمــان تأمین اجتماعی کشورمــهر تاییدی بر کیفیت محصولات این شرکت بود. در اواخر دهه هفتاد این شرکت با توسعۀ کارخانه‌های خود اقدام به راه اندازی مجهـزترین خط تولیـد مکانیزۀ تجهیزات مخابراتی و شبکه در ایران نمود و ایـن بــار افتخار. زنجیره ایــن افتخارات بـــا ارسال اولین محموله‌های صادراتی رکهای ساخت ایـــران بـه اروپا، افریقا و خاورمیانــه و دریافت ۵ مدال کیفیت بین المللی ادامه یافت.

۳۰+

سال تجربه

ما چه کرده ایم؟

۳۰+سال ها تجربه
۲۰۰+طراح و کارشناس
۵مدال کیفیت بین المللی
٣هزارپروژه های انجام شده

برخی مشتریان ما