فرم ثبت نظر سنجی

مشتری گرامی لطفا با تکمیل این پرسشنامه و ارائه نظرات سازنده خود، مارا در بهبود فعالیت ها یاری نمایید.
میزان رضایت شما از برخورد پرسنل گارانتی چقدر است؟
کیفیت خدمات ارائه شده محصولات را چگونه ارزیابی می کنید؟
سطح علمی و آگاهی کارشناسان را تا چه حد راه گشا دیده اید؟
میزان رضایت شما از مدت زمان تعمیر و تحویل کالا به چه میزان است؟
در صورت پرداخت هزینه آیا آن را با خدمات ارائه شده متناسب می دانید؟
در صورت خرید مجدد محصولات، آیا بازهم گارانتی پایاسیستم را انتخاب خواهید کرد؟
نام