ارتفاع : یک یونیت

AC: با ورودی کابل برق شهر و خروجی های ترمینال و تحت کنترل با ۶ فیوز AC

DC: با ورودی ترمینال برای VDC مخابراتی و ترمینال های خروجی با کنترل با ۶ فیوز جلوی پنل PDU

تعریف آمپر فیوزها بر اساس سفارش مشتری

جدول مشخصات

نقشه انفجاری