رک ایستاده HPA عمق ۱۰۰ عرض ۶۰

دارای چرخ
در جلو فریم شیشه
در پشت فلزی
طرفین پنل باز شو با قفل
دارای یک بسته پیچ و مهره (بسته ۲۰ تایی)

جدول مشخصات

تعداد یونیت عرض(میلی متر) عمق (میلی متر) ارتفاع(میلی متر) کد محصول
17U 600 1000 950 PT13101043
22U 600 1000 1172 PT13101011
27U 600 1000 1395 PT13101053
32U 600 1000 1616 PT13101037
37U 600 1000 1840 PT13101063
42U 600 1000 2060 PT131010204
47U 600 1000 2285 PT13101103

نقشه انفجاری