رک ایستاده HPA عمق ۸۰ عرض ۶۰

دارای چرخ
در جلو فریم شیشه
در پشت فلزی
طرفین پنل باز شو با قفل
دارای یک بسته پیچ و مهره (بسته ۲۰ تایی)

جدول مشخصات

تعداد یونیت عرض(میلی متر) عمق (میلی متر) ارتفاع(میلی متر) کد محصول
17U 600 800 950 PT13101042
22U 600 800 1172 PT13101012
27U 600 800 1395 PT13101052
32U 600 800 1616 PT13101038
37U 600 800 1840 PT13101062
42U 600 800 2060 PT131010206
47U 600 800 2285 PT13101102

نقشه انفجاری