جهت نصب تجهیزات مخابراتی، صوتی و تصویری

پایه چرخدار یا پایه بالانس

دارای یک جفت ستون به عرض ۲۴ سانت

جدول مشخصات

تعداد یونیت عرض(میلی متر) عمق (میلی متر) ارتفاع(میلی متر) ورن (کیلوگرم)
21U 565 600 997-5 22.6
28U 565 600 1308.5 26.1
36U 565 600 1664.0 30.1
40U 565 600 1842.0 32.0
42U 565 600 1931.0 33.0

نقشه انفجاری