سینی ثابت ۱ و ۲ یونیت

۱یونت: عمق ۲۵ سانتی متر

۲یونیت: عمق ۳۵ سانتی متر

قابلیت نصب در رک های دیواری و ایستاده و لابراتواری

جهت استفاده برای تجهیزات سبک و کم عمق

جدول مشخصات

نقشه انفجاری