مناسب برای رک عمق ۶۰ و ۸۰ (در رک عمق ۱۰۰ به همراه دستک)

یک یونیت

دارای ریل بلبرینگی سه مرحله ای خارجی جهت سهولت بیشتر برای کار با کیبورد

حداکثر تحمل وزن ۱۲ کیلوگرم

قابلیت نصب بر روی رک های ایستاده آلفا، بتا، گاما و رک های ایستاده ی Outdoor

جدول مشخصات

نقشه انفجاری