ارتفاع یک یونیت

امکان نصب تا چهار فن ۱۲۰ در ۱۲۰ میلی متر با مکش فوق العاده بالا

جهت نصب در داخل رک بین طبقات برای تهویه بهتر هوا

قابلیت نصب سیستم کنترل سنسور حرارت هوشمند بر روی یونیت فن

جدول مشخصات

نقشه انفجاری