مدل های ۱۲ و ۱۶ پورت در ارتفاع یک یونیت

۲۴ و ۳۲ پورت در ارتفاع دو یونیت

قابلیت نصب کی استون با استاندارد CAT6

جدول مشخصات

نقشه انفجاری