ابعاد : (۱۲۰x120x38 mm)

توان حدود ۲۰ وات

قدرت هوادهی مناسب با قابلیت نصب به روی تمام رک ها

ولتاژها: AC 220(v) , DC 48(v)

جدول مشخصات

نقشه انفجاری