راهبر، همراه و حامی صنعت مخابرات و فناوری اطلاعات

مـــا تـــکـیـــه گـــاه کـــارآفـریـــنــانــی هــســتــیــــم کــه شـيــفــتــه رشـــد

تـوسـعـه و تـمـايـز بـرای خـلـق آینـده و تـحـقـق ایـده هـایـشـان هـسـتـنـد

بوتیک شبکه پایاسیستم

اولین فروشگاه آنلاین میباشد که به شما این امکان را میدهد که کلیه نیـازهای خـود در حـوزه شبکه و مخـابرات به طـور ۲۴ سـاعتـه و هـفـت روز هـفـتـه تـامـیـن نـمـایـیـد. انبارمکانیزه بوتیک شبکه پایاسیستم این امکان را به شما میدهد تـا در طـول شبـانه روز از سـاعت ۶ الی ۲۲ در لـحـظـه و از ۲۲ الـی ۶ صبـح با همـاهنـگـی قبلـی سفـارشـات خـود را دریـافـت نـمـاییـد

مجله پایا سیستم

12
تیر ۲۵, ۱۳۹۹

فن خنک کننده رک شبکه

هدف اصلی استفاده از رک شبکه محافظت از تجهیزات درون آن در برابر هر گونه آسیب می باشد. از این رو به طور معمول درب رک معمولا بسته و قفل ...
13745126_800
تیر ۲۵, ۱۳۹۹

سینی رک

در دنیای مدرن کسب و کار امروزه، بیشتر کسب و کارها به وسایل و تجهیزات کامپیوتری مانند سرور ها، کامپیوتر ها، و سخت افزار های شبکه ای نیاز دارند. این ...
unnamed (1)
تیر ۲۵, ۱۳۹۹

رک شبکه و انواع آن

رک شبکه چیست؟ در شبکه های محلی (LAN) تجهیزات متنوعی مورد استفاده قرار می گیرند که هر کدام کاربرد خاصی دارند. یکی از این تجهیزات رک می باشد که سایر ...