رک باطری

کد کالا
برند
نام کالا
ارتفاع
عمق
عرض
۷۱۶۰۱
PS
تک باطری
۳۷
۵۵
۳۹
۷۱۶۰۲
PS
دو طبقه
۶۹.۵
۵۵
۳۹
۷۱۶۰۳
PS
سه طبقه
۱۰۷
۵۵
۳۹
۷۱۶۰۴
PS
چهار طبقه
۱۳۴
۵۵
۳۹
۷۱۶۰۵
PS
۲۰عددی
۱۸۰
۶۰
۶۰
۷۱۶۰۶
PS
۳۰عددی
۲۰۰
۶۰
۸۰

توضیحات عمومی:

  • دارای پنل
  • رک باطری
  • دارای پایه ثابت
  • جهت قرار دادن باطری UPS
  • دارای طبقات جهت چیدمان باطری