فن

ابعادبرندنام کالاکد کالاتوضیحات
۱۲۰×۱۲۰
PSفن AC
۷۱۷۰۱
فن از نوع بلبرینگی با توان ۲۲۰ ولت با توری محافظ
PSفن DC
۷۱۷۰۲
فن از نوع بلبرینگی با توان ۴۸ ولت با توری محافظ
۱/۵UNIT
PSسینی یونیت فن
۷۱۷۰۳
امکان نصب تا ۴ فن با مکش فوق العاده بالا جهت نصب در داخل رک بین طبقات برای تهویه بهتر هوا با قابلیت نصب سیستم کنترل سنسور حرارت هوشمند بر روی یونیت فن
۱UNIT
PSسینی یونیت فن،تک فن
۷۱۷۰۴
استاندارد ۱۹ اینچ، دارای یک عدد فن،بهمراه ۲ متر کابل دارای سیم ارت
۱UNIT
PSسینی یونیت فن،دو فن
۷۱۷۰۵
استاندارد ۱۹ اینچ، دارای یک عدد فن،بهمراه ۲ متر کابل دارای سیم ارت
۱UNIT
PSسینی یونیت فن،سه فن
۷۱۷۰۶
استاندارد ۱۹ اینچ، دارای یک عدد فن،بهمراه ۲ متر کابل دارای سیم ارت
۱UNIT
PSسینی یونیت فن،چهار فن
۷۱۷۰۷
استاندارد ۱۹ اینچ، دارای یک عدد فن،بهمراه ۲ متر کابل دارای سیم ارت
۱۲CM×۱۲CM
PSفن فیلتر
۷۱۷۰۸
اورجینال ریتال / جهت رکهای IP : رکهای دیواری IPمحیط داخلی- IP42-44
۱۲CM×۱۲CMPSفیلتر
۷۱۷۰۹
اورجینال ریتال / جهت رکهای IP : رکهای دیواری IPمحیط داخلی- IP42-44
PS فن کیت رک PSH
۷۱۷۱۰
جایگاه فن سقف / جهت نصب در سقف رک PSH ، بهمراه ۶ فن AC