رک ایستاده HPA عمق ۶۰ عرض ۶۰

دارای چرخ
در جلو فریم شیشه
در پشت فلزی
طرفین پنل باز شو با قفل
دارای یک بسته پیچ و مهره (بسته ۲۰ تایی)

جدول مشخصات

تعداد یونیت عرض(میلی متر) عمق (میلی متر) ارتفاع(میلی متر) کد محصول
12U 532 600 583 PT13101072
17U 600 600 950 PT13101041
22U 600 600 1172 PT13101013
27U 600 600 1395 PT13101051
32U 600 600 1616 pT13101039
37U 600 600 1840 pT13101061
42U 600 600 2060 pT131010205
47U 600 600 2285 PT131010912

نقشه انفجاری