پاور بک تو بک

ارتفاع: یک یونیت

مدل ۱: نصب افقی در جلو یا پشت رک/ با پریز بک تو بک C13/ با ۲ متر کابل نمره ۱.۵/ فیوز ۱۶ آمپر

مدل۲: مخابراتی ۸ پورت/ دارای ۸ پریز بک تو بک در پشت و سیم ارت

دارای ۸ عدد فیوز شیشه ای نشان دهنده نئون به همراه کلید در جلو باکس

مجهز به فیلتر حذف نویز از روی برق شهر RFI

جدول مشخصات

نقشه انفجاری